Historické hotely Európy


                                                                                                      


Nezisková organizácia HISTORICKÉ HOTELY EURÓPY so sídlom v Paríži, vznikla spojením 20-tich národných európskych asociácií a jej erbom sa v súčastnosti pýši viac ako 650 hotelov. Cieľom je propagácia kultúrnych hodnôt a tradícii jednotlivých národov prostredníctvom rozmanitosti historických budov - zámkov, panských sídiel, veľkostatkov, meštianskych domov - ktoré sú zárukou neopakovateľného zážitku. Ak máte záujem dozvedieť sa o prestížnej asociácii HISTORIC HOTELS OF EUROPE viac navštívte webstránku www.historichotelsofeurope.com