Podmienky používania VIP card Asociácie Historické Hotely Slovenska

1) Vystavovateľ a majiteľ VIP card je asociácia Historické Hotely Slovenska o.z.( ďalej len HHS), so sídlom Prístavná 11, 921 01 Piešťany, Slovak Republic;  IČO: 42158125

2) Držiteľom VIP card môže byť osoba, ktorá spĺňa a príjme stanovené podmienky dané HHS.

3) Program VIP card je otvorený pre všetky dospelé osoby. Za účelom získania karty je potrebné vyplniť vyhlásenie o účasti v programe a podpísať súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z.
Osobné údaje budú k dispozícii pre marketingové účely HHS a jednotlivých členských hotelov. Karta je k dispozícii vo vybranej HHS sieti, aktuálny zoznam je zverejný na stránke www.historickehotelyslovenska.sk.

4) GVýška zľavy pre držiteľa VIP card predstavuje 15% z celkovej ceny hotelových služieb a pobytových balíčkov.

5) Zľava sa na program účastníka  nevzťahuje: 
a) prostredníctvom obchodných a internetových rezervačných systémov tretích strán,
b) uplatnením skupinových cien,
c) rezerváciou prostredníctvom cestovných kancelárií alebo cestovných agentúr,
d) využítím ďalších špeciálnych sadzieb dohodnutých s objektom.

6) Zľavu možno udeliť len v priestoroch objekov po predložení HHS VIP card.

7) Zľava nemôže byť poskytnutá späť, t.j. na služby zakúpené v minulosti.

8) Zľavy nie je možné kombinovať ani kumulovať s ínými platnými zľavami.

9) HHS VIP card nie je platobná karta, kreditná karta alebo bankomatová karta.

10) Uplynutie doby platnosti VIP card:
a) VIP card sa vydáva na dobu neurčitú,
b) vydavateľ VIP card má právo ukončiť program kedykoľvek bez udania dôvodu. V tomto prípade, sú zrušené všetky vydané VIP card.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

11) Tieto podmienky sú k dispozícii v členských hoteloch HHS a na webstránke www.historickehotelyslovenska.sk

12) HHS si vyhradzujú právo vykonávať zmeny týchto podmienok a informovať účastníkov programu prostredníctvom revidovanej verzie na webových stránkach alebo priamo v zariadeniach HHS. Zmeny existujúcich pravidiel nadobudnú platnosť 14 dní (vrátane) od zavedenia nových pravidiel.

13) Stanovené pravidlá sú považované za schválené účastníkom od okamihu prvého použitia VIP card.

 

V Piešťanoch, dňa 1.3.2013