Historické Hotely Slovenska a Slovenská agentúra pre cestovný ruch podpísali memorandum o spolupráci

Title image

Symbolicky v najstaršom nepretržite prevádzkovanom hoteli na Slovensku s históriou viac ako 140 rokov podpísala asociácia Historické hotely Slovenska a Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) memorandum o spolupráci. Aktu slávnostného podpisu sa za SACR zúčastnil generálny riaditeľ Peter Belinský, ktorý povedal: “Spájanie progresívnych aktivít je cestou k úspechu a ten slovenský cestovný ruch potrebuje ako soľ.”


Dohoda dáva priestor na širšiu propagáciu nášho kultúrno-historického dedičstva najmä na trhoch v zahraničí. Z marketingových prieskumov, ktoré má agentúra k dispozícii, sú práve historické pamiatky vnímané ako atrakcie s najväčším potenciálom rastu zahraničných návštevníkov. Preto sa obe organizácie dohodli aj na vzájomnej propagácii a na súčinnosti pri účasti na podujatiach, kde by bolo možné vytvoriť priestor na prezentáciu svojich aktivít.


Prezidentka HHS Daniela Miháliková sa vyjadrila k podpísaniu memoranda: “Chceme takto spečatiť a rozšíriť našu spoluprácu so SACR, lebo spolupráca je základom úspešného fungovania cestovného ruchu. HHS šíria dobré meno Slovenska v zahraničí a ponúkajú jedinečné zážitky v symbióze s prírodnými krásami a historickými pamiatkami. S podporou SACR bude náš hlas silnejší.”


Memorandum bolo netradične poňaté, pretože namiesto podpisu na tradičný hlavičkový papier sa aktéri podpisovali na repliku historického dokumentu,  kde bol text memoranda napísaný švabachom a v staroštúrovčine aj s pečaťou HHS otlačenou do pečatného vosku.


Historické Hotely Slovenska boli založené v septembri 2009, deviatimi členmi sú Chateau Béla (Belá), Hotel Bankov (Košice), Kaštieľ Péchy - Lovecký Dom a Park (Hermanovce), Kaštieľ Villa Nečas (Žilina), Hotel Sandor Pavillon (Piešťany), Hotel u Leva (Levoča), Grand Castle (Liptovský Hrádok), Hotel Amade Chateau (Vrakúň), Hotel Jeleň (Hlohovec) a Hotel Hviezdoslav (Kežmarok).  Významným úspechom bolo prijatie asociácie do prestížnej Európskej asociácie Historic Hotels of Europe.