Historické Hotely Slovenska s novým vedením

Title image

Členovia asociácie Historických Hotelov Slovenska na svojom výročnom zasadnutí v hoteli Elizabeth v Trenčine oslavovali 4. výročie vzniku asociácie. Táto slávnostná chvíľa dala členom príležitosť bilancovať uplynulé obdobie.


Počas dvoch funkčných období bola na čele asociácie Mgr. Daniela Gloss (predtým Miháliková),. Vznik a pôsobenie asociácie zhodnotila nasledovne: “Asociáciu sme zakladali v čase začínajúcej hospodárskej krízy ako skupinka statočných hotelierov a zároveň záchrancov historického dedičstva. S naším posolstvom sa nám podarilo nielen získať sympatie ľudí, ale aj dôstojné miesto v odbornej branži cestovného ruchu na Slovensku a chceme sa naďalej podieľať na zlepšení jeho stavu. Pozitívne hodnotím naše začlenenie do organizácie Historic Hotels of Europe, kde propagujeme Slovensko. Teší ma, že aj po štyroch rokoch si zachovala asociácia HHS značku vysokej kvality a rozširuje sa pole marketingovej spolupráce.”  .Členovia asociácie sa rozhodli oceniť výnimočný prínos a angažovanosť bývalej prezidentky vzmenovaním ju za čestnú  prezidentku asociácie.


Novým prezidentom asociácie bol zvolený Dr. Jan Svoboda z hotela Elizabeth Trenčín. Prioritou nového prezidenta  asociácie sú najmä tieto oblasti : v rámci medzinárodnej spolupráce integrácia v Historic Hotels of Europe, akvizície nových členov, rozvoj vernostného program a zavedenie system manažérstva kvality v rámci členských hotelov.


Historické Hotely Slovenska oslavovali 4. výročie


Táto nova stratégia má priniesť členom ešte viac výhod ktoré vyplývajú z marketingového konzorcia ktoré tvoria. Okrem toho má asociácia ambíciu uchádzať sa o organizovanie valného zhromaždenia Historických Hotelov Európy v roku 2014 ktorá sa na Slovensku ešte nikdy nekonalo.


Táto nová stratégia má priniesť členom ešte viac výhod vyplývajúcich z marketingového konzorcia, ktoré tvoria.