Tlačová konferencia Historických Hotelov Slovenska

Title image

Dňa 25. novembra sa v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia asociácie Historické Hotely Slovenska k zahájeniu činnosti. Medzi zúčastnenými vzácnymi hosťami bola JUDr. Svetlana Gavorová (generálna riaditeľka Slovenskej agentúry pre cestovný ruch) a Ing. arch Pavol Ižvolt (riaditeľ odboru ochrany pamiatkového fondu Ministerstva kultúry SR). Súčasťou programu bolo aj podpisovanie zakladajúcej listiny zakladajúcimi členmi asociácie. Tlačovej konferencie sa zúčastnilo až 25 zástupcov slovenských médií.


Na fotke zľava: Ing. Arch Pavol Ižvolt (Ministerstvo kultúry), JUDr. Svetlana Gavorová (SACR), Ing. Michal Čuridlo (HHS), Daniela Miháliková (HHS), Kurt Bichler (HHS)