Zakladajúca listina

Title image

Listina ako základný písomný dokument  bola  vždy  nositeľom  dôležitej informácie. Základným inšpiratívnym zdrojom pre výtvarné  spracovanie zakladajúcej listiny Historických Hotelov Slovenska bola  pôvodná, dochovaná   historická  listina  z  obdobia   neskorej  uhorskej  renesancie  z obdobia vlády  Mateja II Habsburgského.  Nakoľko  renesancia  znamenala  znovuzrodenie kreatívneho  potenciálu človeka a oživenie  jeho  umeleckých, vedeckých a  humanitných   kvalít,  členovia asociácie  sa v zmysle  svojich ušľachtilých   cieľov  oživenia hoteliérstva  na báze histórie  nechali inšpirovať  práve  týmito  vznešenými ideálmi. 


Vychádzajúc z  uvedenej  predlohy ,  typy  kaligrafického   písma  i  ornamentálnej   dekorácie ako i   formálneho  zobrazenia  erbu v  zlatom rámovaní  korešpondujú  práve   s  týmto historickým  obdobím. Čo sa týka použitej výtvarnej techniky-  jedná sa o kaligrafické- ručne  vyhotovené  písmo , vypracované  v kombinovanej  technike: tuše  s  finálnym povrchovým  zlátením. Na zlátenie  bolo  použité   práškové,  originálne  24-karátové zlato.   Listina  je vyhotovená  na  pergamene, spracovaného  z kozej kože.    


Uvedeným spôsobom  spracovania,  ručným  písmom ako i   použitými materiálmi   zakladajúca listina  evokuje   prepojenie  histórie a súčasnosti a  má  tak  ambíciu stať sa   vzácnym  zakladajúcim  dokumentom  pre potvrdenie   cieľov  asociácie  Historické Hotely Slovenska.