Zasadnutie Historických hotelov Európy

Title image

V dňoch 23. až 26. októbra sa v Portugalskom meste Guimarães uskutočnilo zasadnutie Historických hotelov Európy. Zasadnutia sa tiež zúčastnil pán Kurt J. Bichler viceprezident Historických Hotelov Slovenska, ktorý prezentoval asociáciu jej ciele, víziu a členov. Na základe žiadosti Historických Hotelov Slovenska o členstvo a po splnení prísnych kritérií, sa členovia Historických hotelov Európy rozhodli prijať našu asociáciu za plnoprávneho člena od 1.1.2010. Je to unikátny úspech Slovenska v oblasti turizmu, keďže integrácia subjektov turistického ruchu zo Slovenska do prestížnych svetových štruktúr je veľkou zriedkavosťou. Samotné členstvo prinesie Slovensku a členom, marketingovú a obchodnú podporu na trhoch vyspelej Európy a zámoria.