Asociácia Historické hotely Slovenska prijala 3 nových členov!

Title image
TLAČOVÁ SPRÁVA

Piešťany, 01.02.2023


Historické hotely reprezentujú slovenský turizmus špičkovými službami a gastronómiou. Hneď začiatkom roka sa môže Asociácia historických hotelov Slovenska pochváliť tým, že prijala troch nových členov.


„Rok 2023 považujeme v oblasti akvizícii za prelomový, keďže sa nám v krátkom období podarilo získať troch nových členov,“ uviedol Ján Svoboda, prezident Asociácie historických hotelov Slovenska. 


Prijatiu nových členov do asociácie predchádza posudzovanie hotelov podľa prísnych kritérií. Každý hotel, ktorý prejaví záujem o členstvo, musí spĺňať množstvo podmienok. O prijatí rozhodujú členovia HHS na základe odporúčania člena prezídia, ktorý vykoná inšpekciu. 


V hlasovaní potom rozhodnú o prijatí alebo neprijatí člena do asociácie. „Je to veľký záväzok, pretože okrem členstva v slovenskej asociácii získava hotel zároveň aj členstvo v Heritage Hotels of Europe, ktorá zastrešuje niekoľko sto hotelov z 10 krajín,“ doplnil prezident. 


Okrem prijatia nových členov získala asociácia v predchádzajúcom roku 2022 aj 3 prvé miesta, 2 druhé a 2 tretie miesta, tj. spolu 7 ocenení  v prestížnej medzinárodnej súťaži Heritage Hotels of Europe. Ocenenia Heritage Hotels of Europe sú určené na uznanie jedinečnej výnimočnosti medzi hotelmi Heritage Hotels a na ocenenie všetkých ľudí, ktorí sú dušou týchto výnimočných nehnuteľností.

Každú nehnuteľnosť z niekoľkých krajín, ktorú nominovala verejnosť, hodnotila skúsená 7-členná komisia. Porota, berúc do úvahy aj hodnotenia hostí, sa podrobne zaoberala všetkými aspektmi zážitkov hostí v siedmich kategóriách: Dizajn, Wellness, Gastronómia, Pohostinnosť, Kultúra, Romantika, ako aj Hostiteľ roka. 


Noví členovia Historických Hotelov Slovenska sú:


Kaštieľ Kubínyi- miesto, kde sa spája história, kvalita služieb a atmosféra výnimočného prostredia