Slovensko

Slovensko - Malá veľká krajina


 
Slovensko stále zostáva turisticky pomerne málo poznanou
oblasťou Európy. Drvivá väčšina zahraničných