Staňte sa novým členom

Ak Váš hotel históriou dýcha

a roky sú jeho pýcha,

ak jeho múry príbeh rozpovedia,

čo ľudia už len dopovedia.

Ak hostia prežijú noc, na ktorú sa nezabúda

a  noblesa mu rokmi neubúda...

 
Ak ducha tradície chcete v úcte mať

a dedičstvo našich otcov zachovať,

tak svetu spolu naše brány otvorme

a ako prúty Svätoplukove

nezlomí sa jedno vo dvoje.

 
Tak Vás do svojej tône odo dneška

pozývajú Historicke Hotely Slovenska.