Asociácia Historické hotely Slovenska sa stretla na 35.valnom zhromaždení

Title image
Novinka zo dňa 20.4.2023

Vo štvrtok, 20.04.2023 sa u jedného z našich najnovších členov - v historickom hoteli Kaštieľ Kubínyi konalo 35. Valné zhromaždenie zástupcov asociácie Historických Hotelov Slovenska, ktoré je súčasťou prestížnej Európskej asociácie Historic Hotels of Europe. Stretnutie sa začalo ráno od 9:00 hodiny.


Po privítaní hostiteľom pánom Kozáčikom (majiteľ Hotel Kubínyi) a prezidentom asociácie HHS Jánom Svobodom, generálny sekretár Michal Čuridlo na základe poverenia od p. J.Svobodu otvoril toto 35.Valné zhromaždenie. 


Na programe bolo predstavenie našich najnovších členov a odovzdanie plakiet Historických Hotelov Slovenska a Historických Hotelov Európy pre majiteľov historického hotela Kaštieľ Kubínyi (na foto majitelia p. Kozáčik vpravo, p. Kozáčiková v strede a prezident HHS Ján Svoboda vľavo).


 

Ďalej sa pokračovalo zhodnotením marketingových aktivít z posledného obdobia ako aj návrh nových, ďalej sa prebrali informácie zo Združenia cestovného ruchu SR (ZCR SR), kde Marek Harbulák a Jan Svoboda zostali potvrdení v pozícii prezidenta a viceprezidenta ZCR SR. 


Na programe dňa bolo aj zhodnotenie Press tripu poľských novinárov, kde počas 5 dní poľskí novinári Anna Zaborska, Tomasz Olendzki a Dorota Olendzka z médií https://www.krajoznawcy.info.pl/, https://magazynswiat.pl , https://www.globtroter.pl navštívili vybraných členov asociácie HHS za účelom zmapovania a spropagovania krás a historického odkazu našich partnerských hotelov v susediacich krajinách V4.


Na 35.Valnom zhromaždení sa členovia tak isto dohodli na zvýšenej potrebe prezentácie asociácie Historické Hotely Slovenska v zahraničí a preddohodli sa viaceré aktivity, ktoré budú mať za úlohu odprezentovať sa pred novinármi resp. zástupcami cestovných kancelárií v čo najširšom rozsahu. No jedným dychom dodávame: Držte si klobúky, máte sa na čo tešiť!


Prikladáme ešte zopár fotografií zo stretnutia: